Výuka jazyků

Inviduální výuka

Individuální výuka je intenzívní forma učení se cizímu jazyku, je určena studentům, kterým nevyhovuje výuka skupinová, a představuje nejefektivnější způsob, jak dosáhnout rychlého pokroku v jazyce. Kvalifikovaným lektor přizpůsobí čas a tempo výuky vašim požadavkům a představám. Výuka je vedena konverzační metodou. Hodí se zejména pro časově vytížené studenty, kteří upřednostňují volnější časový plán a možnost přímého ovlivnění obsahu výuky - náplň kurzu může být ušita na míru. Důraz se klade např. na rychlé zvládnutí základní gramatiky, získání specifické slovní zásoby pro daný obor, rychlé rozmluvení se před odjezdem do zahraničí atd. Žáci a studenti mají někdy potřebu doučit se a lépe porozumět probíranému učivu ve škole. Proto jim vycházíme vstříc výukou podle jejich materiálů a zadání.


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!     WAP RSS kanál 2007 © Language21.cz   |   Powered by:  David-Studio.net